Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя

Цицурін Федір Степанович: погляд крізь сторіччя

Книга із нової серії «Класики медицини». Вона присвячена звитяж­ній діяльності фундатора Київської школи внутрішньої медицини, першого професо­ра-терапевта Імператорського Університету Святого Володимира Федора Степанови­ча Цицуріна. В останньому десятиріччі першої половини ХІХ сторіччя за ситуаційно сприятливих історичних передумов він успішно засновує на основі плідної інтеграції передових досягнень європейської та здобутків вітчизняної медицини один із найяс­кравіших національних українських наукових клінічних осередків із чітко означеним власним системним підходом і гуманістичними традиціями – Київську школу тера­певтів. У першій же виголошеній ним в стінах Університету cв. Володимира лекції «Вступ до курсу приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань» Федір Степанович випереджаючи свою епоху сформував прогресивну та оригінальну концепцію організації медичної освіти на основі клінічного викладання внутрішньої патології та запровадження засад клінічної медицини. На жаль визначна постать Ро­доначальника Київської школи внутрішньої медицини, засновника і керівника універ­ситетської терапевтичної клініки із амбулаторією та першої кафедри терапії професо­ра Цицуріна Ф.С. є маловідомою навіть для медичного загалу.

Друге видання дискурсу про спадкоємність традицій клінічної медицини у віт­чизняній інтернології присвячується події відновлення традицій викладання внутріш­ньої медицини в Alma mater та заснуванню в Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2020 році новітньої кафедри внутрішньої медицини вихованцями наукової школи те­рапевтичної клініки імені академіка Вадима Миколайовича Іванова.

Книга буде корисною фахівцям з історії медицини та лікарям-практикам, науковим працівникам і викладачам медичних вузів, аспірантам і студентам, усім кого цікавить наукова спадщина фундаторів української медичної науки.

 

Додати коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Анонси